مجهز به دستگاه افست دو ورقی هایدلبرگ

طـراحی و چـاپ:
کتــاب ، پــوستــر، کـاتـالـوگ، ست اداری ، بروشـور، پمفـلت، تراکـت، کــارت ویــزیت بـرچســب و ...

image01

مجهز به دستگاه چاپ و برش میماکی

چاپ و برش:
چــاپ و برش همـزمان استیکرهای سفید و شیشه ای، برچسب اموال ، هولوگرام ، بــرچســب عــوارض

image02