خــانـه

چاپ افست

لیست قیمت

درباره ما

اطلاعات تماس

لیست قیمت ویزیت های اشتراکی مشتریان

جنس سفارش نوع محصول حداقل تیراژ ابعاد قیمت
گلاسه 300 گرم یکرو براق
ویزیت معمولی 9 در 510009x51,100,000 ريال
طرح لمینت قالبی 9 در 610009x61,400,000 ريال
طرح لمینت دورگرد 8.7 در 5.710008.7x5.71,200,000 ريال
طرح لمینت دورگرد مربع 6 در 610006x6850,000 ريال
سایز متغییر1000قیمت هر سانت25,500 ريال
گلاسه 300 گرم یکرو براق 500 تایی
ویزیت معمولی 9 در 55009x5800,000 ريال
طرح لمینت قالبی 9 در 65009x61,100,000 ريال
طرح لمینت دورگرد 8.7 در 5.75008.7x5.7980,000 ريال
سایز متغییر1000قیمت هر سانت24,500 ريال
گلاسه 300 گرم دورو براق
ویزیت معمولی 9 در 510009x51,250,000 ريال
طرح لمینت قالبی 9 در 610009x61,600,000 ريال
طرح لمینت دورگرد 8.7 در 5.710008.7x5.71,500,000 ريال
طرح لمینت دورگرد مربع 6 در 610006x61,200,000 ريال
سایز متغییر1000قیمت هر سانت28,000 ريال
گلاسه 300 گرم دورو براق 500 تایی
ویزیت معمولی 9 در 55009x5850,000 ريال
طرح لمینت قالبی 9 در 65009x6125,000 ريال
طرح لمینت دورگرد 8.7 در 5.75008.7x5.7115,000 ريال
سایز متغییر500قیمت هر سانت19,000 ريال
گلاسه 300 گرم یکرو مات
ویزیت معمولی 9 در 510009x51,200,000 ريال
طرح لمینت قالبی 9 در 610009x61,550,000 ريال
طرح لمینت دورگرد 8.7 در 5.710008.7x5.71,350,000 ريال
طرح لمینت دورگرد مربع 6 در 610006x6950,000 ريال
سایز متغییر1000قیمت هر سانت26,700 ريال
گلاسه 300 گرم دورو مات
ویزیت معمولی 9 در 510009x51,400,000 ريال
طرح لمینت قالبی 9 در 610009x61,800,000 ريال
طرح لمینت دورگرد 8.7 در 5.710008.7x5.71,700,000 ريال
طرح لمینت دورگرد مربع 6 در 610006x61,350,000 ريال
سایز متغییر1000قیمت هر سانت31,200 ريال
گلاسه 300 گرم یکرو بدون سلفون
ویزیت معمولی 9 در 510009x51,000,000 ريال
سایز متغییر1000قیمت هر سانت23,000 ريال
گلاسه 300 گرم دورو بدون سلفون
ویزیت معمولی 9 در 510009x51,100,000 ريال
سایز متغییر1000قیمت هر سانت24,500 ريال

لیست قیمت ویزیت های خاص مشتریان

نوع محصول حداقل تیراژ ابعاد قیمت
لمینت استخوانی برجسته دورو بزرگ10009x63,600,000 ريال
لمینت استخوانی برجسته دورو مربع10006x62,800,000 ريال